Jordingsystemer – TT-, TN og IT-systemer, Hvad er hvad?

Facebook
LinkedIn
Indholdsfortegnelse

[toc class=”contentlist”]

En af de vigtigste sikkerhedselementer i de elektriske systemer er vores jordingsystemer. Jordingsystemer er til for at sikre brugerne af installation mod stød, hvis der skulle opstå en fejl. Derved er det en del af beskyttelsen mod indirekte berøring. Du kan læse mere om, hvad indirekte berøring (BIB) er lige her.

Der findes dog forskellige jordingsystemer, der har hver deres egenskaber, og derved anvendes i hver deres situation. Jeg vil prøve at forklare de forskellige jordingsystemer, deres opbygning og virkemåde.

TT-System

TT-SystemTT-system er det mest anvendte jordingsystem, og anvendes i det fleste husinstallationer og små industrielle installationer. TT-systemet største fordel er, at det skaber en stor personsikkerhed, da en meget lille strømlæk til jord, vil udkoble systemet. Det betyder dog også, at forsyningssikkerheden derimod er lavere.

TT-systemet er fysisk opbygget ved, at din installation har et jordspyd, der er koblet til alle beskyttelsesleder i din installation. Samtidig er der i transformeren etableret et jordspyd, der har forbindelse til transformerens nulpunkt. Det betyder også, at installationens nul og PE lederen næsten har samme potentiale. Under normal drift, bør der ikke ledes en strøm igennem beskyttelseslederen, og derfor er summen af den strøm der går til installationen lig med den strøm der forlader installation.

For at der kan løbe en strøm, skal der være et lukket kredsløb. Dette opnås igennem jorden på følgende måde: Sker der en fejl til en forbrugsgenstand metalliske dele, eller rammer en af faserne på andre måder en metallisk del, vil strømmen ledes igennem beskyttelseslederen (Den gul/grønne leder i din installation) videre til tavlen, hvor den via jordlederen (Lederen fra tavlen til jordspydet) ledes til jordspydet og igennem jord til transformerens jordspyd og derfra at ende i dens nulpunkt.

Men da modstanden i jorden er ofte vil være høj, ville dette ikke medføre en udkobling af installationen inden for den maksimale tid med, der er givet i DS/HD 60364 tabel 41.1 (0,2 sekunder ved 230VAC fase-nul spænding), med almindelige sikernger. Derfor er det ofte nødvendigt ved TT-system, at der installeres et fejlstrømsrelæ (RCD), der skal måle summen af strømmen. Er der en afvigelse, skal den koble systemet ud. Udløserstrømmen varierer alt efter installationen, men ved boliger er det et krav, at den maksimal er 30 mA.

I et TT-system skal det sikres, at berøringsspændingen ikke overstiger 50 V (Kapitel 411.5 i DS/HD 60364 vedr. TT-systemer). Dette gøres ved følgende formel

    \[R_A  \leq \frac{50 V}{I_{\Delta n}}\]

Her er I_{\Delta n} RCD’ens udløser strøm og R_A er overgangsmodstand til jord.

Ved en udløser strømpå 30 mA, vil den maksimale overgangsmodstand til jord ved 1666 \Omega imens den ved en udløserstrøm på 300 mA vil være 166,6 \Omega

Det skal altid sikres, at uanset årstid og hvordan jorden er, så vil overgangsmodstanden ikke overstige den maksimale beregnede overgangsmodstand til jord. Derfor bør den være et stykke under den beregnede værdi.

TN-System

TN-System OpbygningTN-System er et jordingsystem, der anvendes mest i industrien. Her etableres ikke et jordspyd i installationen, men man anvender en leder, til fejlstrømme. Alt efter typen af TN-system, anvendes enten nullederen eller en beskyttelsesleder (PE-lederen).

Et TN-system har samme formål som et TT-systen – nemlig at lede fejlstrømme væk, så brugeren af installationen ikke udsættes for fare. TN-System findes i forskellige kombinationer, og er opbygget på forskellige måder. Der er overorden to forskellige TN-systemer, som så kan kombineres.

  • TN-S: Er et TN-system hvor nul og PE lederen er separeret. Det betyder, at der er en PE og nul leder med helt fra transformeren frem til forbrugsgenstanden. Fordelen ved dette system, er at du har adskilt beskyttelses fra din nul leder. Dog er ulempen, at det er dyrere at etablere en 5-leder frem for en 4-leder kabel. Det har ikke den store betydning ved små kabler, men kommer vi op i de støre kvadrater, har det en anden pris.
  • TN-C: Er et TN-system, hvor nul og PE lederen er kombineret hele vejen igennem installationen. Lederen kaldes i dette tilfælde en PEN-leder Dette ses ikke så ofte, da vi gerne vil have en separat beskyttelsesleder. I SB6, var det et krav, at nul og PE lederen blev opdelt ved første tavle, og derfor er denne type af TN-installation ikke anvendt meget i Danmark.
  • TN-C-S: Er en kombination af overstående. Her er en del af installationen med en PEN-leder der er en kombineret PE og nul leder. Den bliver splittet, hvilket ofte sker ved den første fordelingstavle. Her efter har PE og nul lederen hver deres leder. Normalt føres PEN lederen op i jordklemmen, hvor efter den føres til nul lederen. Dette gøres for at sikre sikkerheden, at hvis den mister forbindelsen i nulklemmen, så ville hele beskyttelsesdelen ryge.

Da TN-system har et lavere modstand fra forsyningspunkt til den fjerneste forbruger, er det ikke på samme måde krav til fejlstrømsafbrydere (RCD). Du skal dog sikre dig, at din installation udkobler inden for de tider, der er angivet i DS/HD 60364 kapitel 411.3.2, hvor der blandt er krav til udkobling inden for 0,4 sekunder ved 230V Fase til nul spænding ved stikkontakter.

IT-System

IT-systemDen sidste system er IT-System, der er en lidt anderledes jordingsystem. Fordelen ved IT-jordingsystem er, at den acceptere en fejl, og først vil koble ud ved fejl nummer 2. Derfor er IT-system anvendt på kritiske steder, som på sygehuse og skibe. Her kan en fejl ha konsekvens for driften. Prøv at forestil dig, at du er igang med at blive opereret og strømmen forsvinder pga. en fejl. Det kan have dødlige konsekvenser.

Opstår der en fejl på en IT-system, skal et overvågningssystem advare om fejlen, og fejlen skal udberedes hurtigst muligt.

Ofte er IT-systemer opbygget med en impedans i transformerens jordspyd, der skal sikre, at fejlstrømme er så lave, at de ikke udkobler beskyttelsesudstyret. Impedansen har den formål at dæmpe evt. støj. Derfor kan nogle IT-systemet være opbygget uden denne impedans.

Sker der en fejl ved et IT-system, afledes fejlen til PE-lederen i installationen. Da impedansen har en høj værdi, vil fejlstrømmen være lille grundet Ohms lov. Derfor vil beskyttelsesudstyret ikke koble ud. Sker der endnu en fejl på en anden fase, vil der dannes et lukket kredsløb mellem 2 faser, og en kortslutning vil finde sted. Derved udkobler beskyttelsesudstyret.

Ved den første fejl vil beskyttelseslederen og de andre metalliske dele af installationen have samme potentiale som en af faserne. Derfor er det vigtig, at et IT-system er udlignet korrekt, da du ellers vil risikere en spændingsforskel mellem forbrugsgenstandene og metalliske dele, hvilket kan resultere i elektriske stød.

[contact-form-7 id=”5″ title=”Standard kontakt”]

Facebook
LinkedIn
Claus Hansen
Claus Hansen
Claus Hansen har med sin uddannelse som elektriker og maskinmester stor viden inden for elteorien og elinstallationer. Han ønsker med Elbogen.dk at vejlede og hjælpe studerende, private og folk i branchen med love, regler og teorien. Har du spørgsmål? Så send ham endelig en besked via kontaktformularen, der findes i de forskellige indlæg eller under kontakt i menuen.
Indholdsfortegnelse
Følge os på Facebook og bliv opdateret på de nyeste indlæg
Spørgsmål? Så send dem til mig