Generelt: Del 1 – Hvad er en serieforbindelse, parallelforbindelse og blandede forbindelser?

Facebook
LinkedIn
Indholdsfortegnelse

Er du ny i el beregninger, og mangler at tilegne dig viden omkring de basale information, der anvendes i el beregninger? Så er denne indlæg sammen med indlægget omkring Ohms lov og Effektformlerne et rigtig god sted at starte. I dette indlæg, vil jeg beskrive og forklare forskellen på de forskellige forbindelser –  nemlig serieforbindelse, parallelforbindelse og blandede forbindelser. Derefter vil jeg anbefale dig at læse videre omkring jævnstrømsteori.

Serieforbindelse

En serieforbindelse er en forbindelse, hvor komponenterne er koblet i forlængelse af hinanden. I jævnstrømskredsløb er det ofte resistans, der er koblet i serie, imens der i vekselstrømsteori både kan være resistans, induktans og kapacitans. Alt efter hvilke type spænding der på trykkes forbindelsen, vil princippet bag serieforbindelse være ens.

Når man beregner på en serieforbindelse, er der nogle generelle grundregler, man skal kende som er:

  • Strøm er altid ens igennem alle komponenter
  • Der sker en spændingsfald over hver komponent
  • Den samlede spændingsfald er lig med den samlede påtrykte spænding

I et kredsløb er strømmen altid ens. Det kan forklares med et vandsystem, hvor det vil være den samme mængde vand der ledes ind i systemet der også kommer ud. Samtidig vil der i et vandsystem ske et trykfald over hver enkelt komponent. Det er på samme måde gældende i et elektrisk system, hvor der sker et spændingsfald over hver komponent.

Vil du læse mere omkring serieforbindelser i vekselstrøm (AC) og jævnstrøm (DC)

Serieforbindelse formler

Formlerne der anvendes ved serieforbindelse kan variere lidt, alt efter om det er en AC eller DC spænding, der anvendes. Dog er det grundlæggende formel for beregning på serieforbindelse Ohms lov og effekt formlen.

Derfor kan formlerne omskrives på følgende måde:

Spænding

    \begin{align*} U=&I*R \\ U=&U_{R1}+U_{R2}+... \end{align*}

Strøm

    \begin{align*} I=&\frac{U}{R} \\ I=&I_1=I_2=... \end{align*}

Modstand

    \begin{align*} R=&\frac{U}{I} \\ R=&R_1+R_2+... \end{align*}

Effekt

    \begin{align*} P=&P_1+P_2+... \\ P=&U*I \end{align*}

Parallelforbindelse

Parallelforbindelse er en anden form for forbindelse, du kan have i elektriske kredsløb. Her er komponenter koblet parallel over hinanden, og på den måde dannes der knudepunkter. Som ved serieforbindelse er princippet bag opbygning ens uanset om det er jævnstrøm eller vekselstrømskredsløb. Eneste forskel på de to spændingstyper er, om der er kapacitive og induktive indvirkninger.

Grundreglerne for parallelforbindelse er:

  • Strømmen er ikke ens igennem alle komponenter
  • Spænding er ens over hver komponent
  • Summen af strømmene igennem komponenterne er lig den samlede strøm

Sammenlignes parallelforbindelse med et vandsystem, kan vi hurtig danne os et overblik over, at vandmængden der kommer ind er lig den der kommer ud. Men her er der ikke samme mængde vand igennem hver komponent, fordi der sker en afgrening.

Derudover er spændingen ens, fordi det vi måler over komponenterne er en spændingsforskel. Og da vi i princippet måler fra samme punkt vil spænding være ens. Stikkontakter og brugsgenstande i vores husinstallationer er koblet i parallelforbindelse for at sikre den korrekte spænding over komponenterne.

Vil du læse mere omkring parallelforbindelser i vekselstrøm (AC) og jævnstrøm (DC)

Blandede forbindelser

Den sidste blandede forbindelser er en samling af serie- og parallelforbindelse. Her er det vigtig, at du lærer at dele den blandede forbindelse op. Derfor er der ikke nogle direkte grundregler for en en blandede forbindelse. Jeg vil dog anvende følgende, når jeg skal beregne på en blandet forbindelse.

  • Er det den samme strøm der ledes igennem to komponenter, skal reglerne for serieforbindelse anvendes.
  • Er det den samme spænding over to komponenter skal reglerne for parallelforbindelse anvendes.

Mangler du eksempler på beregning af blandede forbindelser? Så find dem under jævnstrøm og vekselstrøms teori afsnit.

Vil du læse mere omkring blandede forbindelser i vekselstrøm (AC) og jævnstrøm (DC)
Facebook
LinkedIn
Claus Hansen
Claus Hansen
Claus Hansen har med sin uddannelse som elektriker og maskinmester stor viden inden for elteorien og elinstallationer. Han ønsker med Elbogen.dk at vejlede og hjælpe studerende, private og folk i branchen med love, regler og teorien. Har du spørgsmål? Så send ham endelig en besked via kontaktformularen, der findes i de forskellige indlæg eller under kontakt i menuen.
Indholdsfortegnelse
Følge os på Facebook og bliv opdateret på de nyeste indlæg
Spørgsmål? Så send dem til mig