Generelt: Del 2 – De elektriske love – Find de mest anvendte elektriske love

Facebook
LinkedIn
Indholdsfortegnelse

Der findes forskellige former for elektriske love, der anvendes til  beregning af el teori. Er du bare lidt kendt inden for el kender du allerede Ohms lov og effektformlen. I dette indlæg vil løbende tilføje de elektriske love, der anvendes til beregning af el kredsløb.

Rigtig mange af lovene kender du sikkert i forvejen – eller ihvertfald teorien bag dem.

Kirchhoff’s love

Nogle af de mest kendte love er Kirchhoff’s lovene. De er generelt anvendt som Kirchhoff’s 1. og 2. lov eller som Kirchhoff’s strømlov og spændingslov.

Kirchhoff’s 1. lov

Kirchhoff's 1. lov
Figur 1: Kirchhoff’s 1. lov

Kirchhoff’s første lov kaldes også Strømloven eller knudepunktsligningen. Loven siger, at den strøm der kommer til et knudepunkt er lig med den strøm der forlader et knudepunkt. Denne regel er baggrunden for beregning af parallelforbindelser ved både jævnstrøm og vekselstrøm.

Tager vi et kig på figur 1, har vi et knudepunkt, hvor strømmen kommer til og deles. Vi har en samlet strøm der kommer ind (I_1). Strømmen deles herefter ud i strømmene i den lodrette og vandrette linje (I_2 & I_3). For at opfylde Kirchhoff’s første lov, må ligning for dette scenarie være:

    \[I_1=I_2+I_3\]

Eksempler på Kirchhoff’s 1. lov

Eksemplerne findes også i videon

Kirchhoff's 1. lov eksempel 1
Figur 2: Kirchhoff’s 1. lov eksempel 1

Eksempel 1

Figur 2 illustrerer eksempel 1 , hvor strømmen ledes til knudepunktet igennem I_1, hvorefter det ledes væk igennem I_2 og I_3. Derved kan formlen for strømmen der ledes til knudepunktet hurtig opsættes.

    \begin{align*} &I_1=I_2+I_3 \\ &\Updownarrow \\ &I_1=3+7=10 \ [A] \end{align*}

Der vil derfor ledes en strøm på 10 ampere til knudepunktet.

Kirchhoff's 1. lov eksempel 2
Figur 3: Kirchhoff’s 1. lov eksempel 2

Eksempel 2

Figur 3 illustrerer endnu et eksempel. Her har vi to strømme til knudepunktet (I_1 & I_2), samt en strøm der løber fra knudepunktet (I_3). Strømmen i I_3 er 7 ampere og er lig med strømmen der løber til knudepunktet. I_2 er 3 ampere. I_1 skal findes.

    \begin{align*} &I_3=I_1+I_2 \\ &\Updownarrow \\ &I_1=I_3-I_2 \\ &\Updownarrow \\ &I_1=7-3=4 \ [A] \end{align*}

Kirchhoff’s 2. lov

Kirchhoff's 2. lov
Figur 4: Kirchhoff’s 2. lov

Kirchhoff’s 2. lov kaldes og spændingsloven eller maskeligningen. Den siger at summen af spændingsforskelene regnet med fortegn er lig med nul. Oversat til noget forstålig betyder det, at summen af den spænding der på trykkes et kredsløb er lig med den samlede spændingsfald i kredsløbet. Denne reglen anvendes generelt i serieforbindelse beregning ved jævnstrøm og vekselstrøm.

Tages der et kig på figur 4, kan det forklares, at den spænding som spændingskilde 1 og 2 levere er lig med det spændingsfald over modstand R1 og R2.

    \begin{align*} &E_1+E_2-U_{R1}-U_{R2}=0\\ &\Updownarrow \\ &E_1+E_2=U_{R1}+U_{R2}\\ \end{align*}

Eksempler på Kirchhoff’s 2. lov

Eksemplerne er også vist i videoen

Kirchhoff's 2. lov eksempel 1
Figur 5: Kirchhoff’s 2. lov eksempel 1

Eksempel 1

Figur 5 viser et eksempel på Kirchhoff’s 2. lov. Vi har to spændingskilder, hvor den ene er ubekendt. Derudover har vi to modstande med en spændingsfald på henholdsvis 10 og 17 Volt.
Vi kender fra teorien følgende:

    \begin{align*} &E_1+E_2-U_{R1}-U_{R2}=0 \\ &\Updownarrow \\ &E_1+E_2=U_{R1}+U_{R2} \end{align*}

For at beregne E_2, skal denne isoleres. Dette gøres ved at flytte spændingskilde E_1 over på modsatte side af lighedstegnet.

    \begin{align*} &E_2=-E_1+U_{R1}+U_{R2} \\ &\Updownarrow \\ &E_2=-12+10+17=15 \ [V] \end{align*}

Spørgsmål?

Hvad er 4+10?

Facebook
LinkedIn
Claus Hansen
Claus Hansen
Claus Hansen har med sin uddannelse som elektriker og maskinmester stor viden inden for elteorien og elinstallationer. Han ønsker med Elbogen.dk at vejlede og hjælpe studerende, private og folk i branchen med love, regler og teorien. Har du spørgsmål? Så send ham endelig en besked via kontaktformularen, der findes i de forskellige indlæg eller under kontakt i menuen.
Indholdsfortegnelse
Følge os på Facebook og bliv opdateret på de nyeste indlæg
Spørgsmål? Så send dem til mig