Hvordan udføres en test og afprøvning af elinstallationer (Test af elinstallationer)?

Facebook
LinkedIn
Indholdsfortegnelse

Enhver ny installation eller udvidelse af en eksisterende installation skal afsluttes med en verifikation af installationen. Dette er en del af virksomhedens slutkontrol i deres KLS-system, som skal sikre, at de elektriske installationer overholder lovgivningen og er sikkerhedsmæssigt forsvarlige. En verifikation omfatter eftersyn og afprøvning samt efterfølgende rapportering af resultaterne.

Hent en PDF version af vejledningen her!

OBS: Videoer vil komme i løbet af sommeren 2024!

I forbindelse med slutkontrollen skal der ifølge DS60364 afsnit 6 udføres en række test. Til udførelse af disse test skal en installationstester anvendes, der måler flere parametre i din installation. Det skal sikre, at installationen er sikkerhedsmæssigt i orden.

De specifikke test, der skal udføres, er:

 • Gennemgangstest af alle ender af beskyttelseslederen, potentialeudligning og udsatte dele.
 • Isolationstest mellem faseleder og beskyttelsesleder (jord).
 • Isolationstest for SELV- og PELV-kredse (separat strømkreds).
 • Gulve og vægges isolationsmodstand. (Dette vil ikke blive beskrevet yderligere i dette indlæg, da det kun er et krav i meget få scenarier.)
 • Polaritetstest og fasefølge.
 • RCD-test.
 • Overgangsmodstand til jord.
 • Spændingsfald.
 • Funktionsprøve.

I dette indlæg vil jeg forklare de forskellige test, hvornår du skal udføre dem, og hvordan det gøres. Jeg vil supplere med billeder og videoer.

Introduktion af installationstesteren

Jeg anvender i mine eksempler en ELMA MI3152 EurotestXC. I denne video vil jeg kort gennemgå nogle af de funktioner, installationstesteren har. Jeg vil gennemgå de mest almindelige funktioner.

OBS: Videoer vil komme i løbet af sommeren 2024!

Udførelse af gennemgangstest i beskyttelsesleder og udligning

En gennemgangstest er en test af, hvor god din beskyttelsesleder og udligning er. Dette udføres ved funktionen lav R og måles fra hovedjordklemmen i tavlen til beskyttelseslederen eller udsatte dele. Det er i henhold til DS/HD 60364 6.4.3.2 krav til udførelse af denne test i forbindelse med afprøvning af din installation.

Testen foretages fra tavlens jordklemme og til alle steder, hvor beskyttelseslederen er forbundet. Med mindre stikkontakten er lige ved siden af din tavle, er prøveledningerne ikke lange nok. Her skal du eksempelvis anvende lange prøveledninger. Der fås specielle kabeltromler til formålet. Andre vælger også at anvende almindelig ledning, men dette kan hurtigt blive en fuglerede.

Det vigtigste er dog, at du kalibrerer dine prøveledninger før en test, da du ellers måler modstanden i dine prøveledninger. Jeg vil herunder forklare fremgangsmåden først med video og efterfølgende billeder.

Sådan udføres en gennemgangstest af beskyttelsesleder eller udligning

OBS: Videoer vil komme i løbet af sommeren 2024!

Vælge single test

Vælge R Lav

Vælge R Lav (R200)

Visning før kalibrering (Det røde kryds over CAL).

Hold prøvepinende sammen (Hvis output er LN skal blå og sort sættes sammen, ved LPE skal sort og grøn sættes sammen). Tyk herefter kalibreringsknappen

Værdierne i det blå indsættes (se forklaring efter billedeserien)

Den ene prøvepind (sort) sættes til hovedjordklemmen i talven

Den anden prøvepind (blå eller grøn) sættes til jordklemmen på din komponent. Herefter trykkes der på testknappen

Er testen gennemført korrekt og uden fejl ses det grønne flueben. Ved fejl vil et rødt kryds være vist.

Værdierne for gennemgangstest

 • Output: LN = Sort og blå prøveledning & LPE = Sort og grøn prøveledning
 • Sammenkobling: Rpe
 • Current: Standard
 • Grænse: Den grænse du har vurderet ud fra kablets modstand og længde.

Resultatet af dine gennemgangsmålinger skal sammenlignes med din installation. Du vil altid have en større modstand, hvis du har en 1,5 mm² leder til en stikkontakt i den fjerneste ende af huset, frem for en 16 mm² til en maskine 5 meter fra tavlen. Normalt har 1,5 mm² en modstand på ca. 12,1 ohm pr. km – altså 0,0121 ohm pr. meter.

Hvordan udføres en isolationstest?

En isolationstest er en test af din installations isolering. Den testes i praksis ved, at du udsætter isoleringen for et spændingspotentiale, hvorved modstanden mellem PE-lederen og de andre ledere måles. Denne modstand skal gerne være så høj som muligt. I henhold til DS/HD 60364 6.4.3.3 er det et krav at udføre en isolationstest i forbindelse med afprøvning af en installation.

I Metrel MI 3252 anvendes R ISO-målingen til måling af isolationsmodstanden.

Vælge single test

Vælge RIso

Vælge RIso

Indstil parameteren i det blå felt (Se forklaring efter billederne)

Placerer den sorte prøvepind på fase- og nullederen. Anvend en blæksprutte for at sikre, at lederne er kortsluttet, og du derved ikke brænder den tilsluttede elektronik af. Se bemærkning efter billederne.

Placerer den grønne prøvepind på jordklemmen i tavlen, og tryk testknappen

Er testen korrekt afsluttet, vil et grøn flueben vises.

 

Værdierne for isolationstest

 • Uis: Testspænding. Vælges ud fra tabellen herunder.
 • Type Riso: Hvad der måles imellem, normalt anvendes L/PE.
 • Grænse (Riso): Grænseværdierne i forhold til tabellen herunder.

En isolationstest kan udføres ved tre forskellige spændinger – nemlig 250 V, 500 V og 1000 V. Krav til, hvornår de forskellige spændinger skal anvendes, findes i tabel 6.1 i DS/HD 60364, som også ses i tabellen herunder.

Spændingskredse Testspænding Mindste isolationsmodstand
SELV og PELV 250V 0,5 MOhm
Til og med 500V og FELV 500V 1 MOhm
Over 500V 1000V 1 Mohm

Ved udførelse af isolationstest skal det udføres med forsigtighed, da du kan risikere at sende en høj spænding ud på elektronik og andet tilsluttet udstyr til kredsen. Når du tester almindelige 230/400 V kredse, påtrykkes en testspænding på 500 V. Hvis faserne og nul ikke er kortsluttet, kan du risikere at sende en spænding på 500 V ud på f.eks. et tv. Dette kan medføre, at elektronikken bliver beskadiget.

Jeg anbefaler at anvende en såkaldt blæksprutte, der laver kortslutningen mellem faselederne og nul. Derved har du sikret, at intet udstyr udsættes for 500 V. Før du monterer blæksprutten, skal du være sikker på, at gruppen er spændingsløs – ellers risikerer du at lave en kortslutning med prøvepindene, hvilket kan beskadige dem.”

Polaritet, fasefølge og spændingsfald

Ved polaritet og fasefølge kan du gøre det på forskellige måder. Du kan anvende en fasefølgeenhed eller bruge funktionen i installationstesteren. Det er to forskellige fremgangsmåder, alt efter om der udføres en polaritetstest eller en fasefølgetest. Kort fortalt er en polaritetstest en test for at kontrollere, om fase, nul og jord er monteret korrekt. En fasefølgetest kontrollerer, om faserne er monteret i samme rækkefølge gennem hele installationen.

Kravene til testene er: Fasefølge 6.4.3.9, Polaritet 6.4.3.6 og spændingsfald 6.4.3.11.

Når testene udføres, kan testen for spændingsfald også udføres samtidigt, hvis denne ikke allerede er beregnet. Spændingsfaldet skal beregnes både med og uden en forventet belastning.”

Fasefølgetest

Vælge single test

Vælge U

Vælge 3-faset, og vælge spænding som grænse. Grænseværdierne lader du blot være som standard

Placerer prøvepindende på L1, L2 og L3 (prøvepindende har angivet faserne L1, L2 og L3 på pindene), hvorefter testen startes ved tryk på.

Spændingsniveauerne kan aflæses og rotationen er angivet. 

Herefter kan du teste CEE stik, reparationsafbryder mm. Rotationen skal gerne have samme rækkefølge. I dette tilfælde 3, 2, 1. Spændingen sammenlignes mellem de to punkter og spændingsfaldet beregnes. Bemærk, du skal også kontrollere spændingsfaldet i ydrepunktet med den forventede belastning.

Polaritetstest

Vælge single test

Vælge U

Vælge 1-faset, og vælge spænding som grænse. Anvend de standard grænseværdier.

Placerer prøvepindende på L1 og N (Sort og blå), samt grøn på jordskinnen i toppen, hvorefter testen startes ved tryk på.

Spændingsniveauerne kan aflæses og nederst i højre hjørne, kan spændingsforskellen mellem fase, nul og jord aflæses. Hvis testen giver et grønt flueben er testen i orden. Dette gøres i alle tilslutningssteder i din installation. 

Hvis du igen aflæser spændingerne fra tavlen, og herefter anvender dem til kontrol af spændingsfald, hvor du beregner forskellen.

RCD test

Testen af RCD, skal sikre at den kobler ud ved fejlstrømme i installationen. Det skal samtidig kontrolleres, at den ikke kobler før nødvendigt. Testen udføres, fordi der er krav til test af beskyttelsen for automatisk afbrydelse af forsyningen. Dette er forklaret  6.4.3.7 i DS/HD 60364

Vælge single test

Vælge RCD

Prøvepinde placering_1000x750

Placere dine prøvepinde som angivet på billedet. (Bemærk at nogle typer RCD’er ikke må testes med magneterne, som jeg har gjort i dette tilfælde).

Indtast dine oplysninger i det blå felt og tryk. (Se mere efter billedeserien). Under testen vil RCD’en koble fra et antal gange, hvor du kobler den ind.

Testen skulle meget gerne ende ud sådan med et grønt flueben

Efter endt test vil testen forhåbentlig være ok og et grønt flueben vil vises.

Forklaring på de indtastede værdier.

 • Anvendelse: Her anvendes ofte fastmontere
 • Type: Hvilken type RCD? AC, A eller B.
  • AC: Det vi før kendte som HFI, altså test af rene AC-strømme.
  • A: Det vi før kendte som HPFI eller PFI, hvor den tester AC- og pulserende fejlstrømme.
  • B: Det vi før kendte så AC/DC HPFI’er der tester AC-, DC- og pulserende fejlstrømme.
 • IdN: Mærkeudløser strømme, som står angivet på RCD’en
 • Selektivitet: G er den normale type, hvor S er med forsinkelse. S anvende ofte, hvis der er flere RCD i forlængelse af hinanden.

Forklaring på de enkelte test som laves.

 • t I\Delta Nx1 Test ved 1* din indtastede fejlstrøm (I dN), både ved positiv (+) og negativ (-) polaritet. RCD’en skal udløse.
 • t I\Delta Nx5 Test ved 5* din indtastede fejlstrøm (I dN), både ved positiv (+) og negativ (-) polaritet. RCD’en skal udløse.
 • t I\Delta Nx0.5 Test ved 0,5* din indtastede fejlstrøm (I dN), både ved positiv (+) og negativ (-) polaritet, for at sikre at RCD’en ikke kobler ud ved for små fejlstrømme. RCD’en skal ikke udløse.
 • ¤Id (+) og Id (-)$ Tester udløserstrømmen. Skal koble ud inden den indtastede I dN, altså før 30mA i eksemplet overpå.

Forskellen på positiv og negativ polaritet er, om fejlstrømmen ledes igennem når sinuskurven er positiv eller negativ. Altså om det er ved positiv spænding eller negativ spænding.

Overgangsmodstand til jord eller jordfejlsløjfeimpedansen

Kommer senere!

Kontakt mig

Hvad er 4+10?

Facebook
LinkedIn
Claus Hansen
Claus Hansen
Claus Hansen har med sin uddannelse som elektriker og maskinmester stor viden inden for elteorien og elinstallationer. Han ønsker med Elbogen.dk at vejlede og hjælpe studerende, private og folk i branchen med love, regler og teorien. Har du spørgsmål? Så send ham endelig en besked via kontaktformularen, der findes i de forskellige indlæg eller under kontakt i menuen.
Indholdsfortegnelse
Følge os på Facebook og bliv opdateret på de nyeste indlæg
Spørgsmål? Så send dem til mig