Direkte berøring og indirekte berøring – Hvad betyder det?

Facebook
LinkedIn
Indholdsfortegnelse

[toc class=”contentlist”]

Ved omtale af elektriske kredsløb, og beskyttelses af disse, anvendes ofte to udtryk – nemlig beskyttelse mod direkte berøring og beskyttelses mod indirekte berøring. Hvad er forskellen på disse to? Det vil jeg prøve at forklare dig i dette indlæg. Jeg vil derudover komme med de grundlæggende regler inden for området. Skal du gå mere i dybden med beskyttelsesmetoderne, skal du anskaffe dig standarden DS/HD 60364. Denne kan blandt andet købes ved Dansk Standard.

Med hvad skal en beskyttelse bestå af? Beskyttelses af elektriske installationer skal bestå af to parter – nemlig en grundbeskyttelse og en fejlbeskyttelse (Afsnit 410.3.2). Dette er udtrykket anvendt fra den nye Standard DS/HD 60364. I den gamle bekendtgørelse blev udtrykkene beskyttelse med direkte berøring og beskyttelse mod indirekte berøring anvendt. Betydning er det samme, og har blot fået et nyt navn. Betydning af de to udtryk bliver forklaret i de efterfølgende afsnit.

Beskyttelse mod direkte berøring (Grundbeskyttelse)

Beskyttelse mod direkte berøring, var udtrykekt vi kendte fra Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6. Her blevet det beskrevet, at beskyttelsen mod direkte berøring skulle sikre, at man ikke komme i kontakt med spændingsførrende dele. I den nye standard DS/HD 60364 er dette udtryk ændret, og hedder nu grundbeskyttelse. Definitionen af grundbeskyttelses er det samme som beskyttelses mod direkte berøring.

Dette betyder i praktisk, at du ikke må kunne røre ved spændingsførrende dele, som leder i kabler eller skinner i en tavle. Leder og andre spændingsførrende dele skal have en grundisolation, der kun kan fjernes, hvis det ødelægges – eksempelvis isolation på en leder, der skal fjernes ved destruktion (DS/HD 60364 Anneks A).

En anden mulighed for beskyttelse er ved barrierer eller kapslinger. En barrierer er et låg, der skal sikre dig, at du ikke kommer ind til de spændingsførrende dele, og hvor en kapsling er en lukket kasse, der beskytter hele vejen rundt. Eksempel på barriere er de gamle gruppetavler, hvor der ikke var bagplade. De nye tavle er derimod kapslinger, da de er isoleret hele vejen rundt.

Er overstående ikke muligt, kam beskyttelse efter Anneks B udføres, der omhandler placering uden for rækkevidde. Dette bliver ikke beskrevet i dette indlæg. Det samme gør beskyttelses efter Anneks C hellere ikke.

Beskyttelses med indirekte berøring (Fejlbeskyttelse)

Beskyttelse mod indirekte berøring er ligeledes et udtryk fra Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6. Her blev det defineret som beskyttelses mod stød, hvis der opstod fejl i installationen. Dette er ligeledes beskrevet i DS/HD 60364, men er i den nye standard navngives det som fejlbeskyttelse.

Beskyttelses mod indirekte berøring er den lidt mere vanskelige opgave at sikre sig mod. Der kan nemlig være mange scenarier, der gør, at der kan opstå fare mod indirekte berøring. Du skal derfor sikrer dig, at hvis der sker en fejl i din installation, skal du være isoleret fra den fejlramte opgave, eller have en berøringsspænding under 50 VAC eller 120VDC (Afsnit 415.2.2).

Beskyttelse ved automatisk afbrydelse af forsyning

En af de mest anvendte beskyttelse mod indirekte berøring er ved automatisk afbrydelse af forsyning. Det kan opbygges på forskellige måder, alt afhængig af, hvilket jordingsystem du har. Ved TT-system anvendes der RCD’er (fejlstrømsafbryder), hvorimod TN-systemer kan beskyttes med sikringer (Dette udelukker dog ikke anvendelse af RCD’er).

Kravene til automatisk afbrydelse af forsyning er beskrevet i den nye standard DS/HD 60364 Afsnit 411. Der er blandt andet angivet den maksimale udløsertid, som koblingsudstyret skal kunne afbryde fejlstrømme inden for. Det er blandt andet 0,4 sekunder for TN-system og 0,2 sekunder for TT-systemer (Mest normale tider, men afhænger af spændingen og andre faktorer) i henhold til tabel 41.1.

Beskyttelse ved dobbelt isolering

En anden metode, hvorpå fejlbeskyttelse eller beskyttelses mod indirekte berøring kan foregå på, er ved anvendelse af dobbelt eller forstærket isolering (Afsnit 412). Dette anvendes ofte i brugsgenstande, hvilket oftest ses ved, at der kun er anvendt en to pol stik (bliv ikke snydt af Schuko- og pindjordsstikprop, der har jordkontakt i top eller i form af et hul), og der kun er to leder i tilledningen. Blandt andet er rigtig mange lamper dobbelt isoleret.

Dobbelt isoleret materiel (Klasse 2)
Mærkning af dobbelt isoleret materiel

Dobbelt isoleret materiel også kaldet klasse 2 materiel skal mærkes med følgende mærke.

Beskyttelse ved separat strømskreds

Beskyttelse ved separat strømskreds, anvendes ikke særlig meget. Faktisk anbefaler standarden, at det bør begrænses til enkelte forbrugsgenstande. Du vil derfor ikke se meget til denne beskyttelse.

Beskyttelse ved SELV 0g PELV

Beskyttelse ved SELV og PELV er en forkortelse for Ekstra Lav Spænding. SELV står for ‘Separated Extra Low Voltage’, hvilket betyder, at lavvoltdelen er adskilt fra forsyningsspænding. PELV står for ‘Protective Extra Low Voltage’, og er hvor en af lederne (ofte minus) er forbindet til de metaliske dele, og derved beskyttelseslederen.

[contact-form-7 id=”5″ title=”Standard kontakt”]

Facebook
LinkedIn
Claus Hansen
Claus Hansen
Claus Hansen har med sin uddannelse som elektriker og maskinmester stor viden inden for elteorien og elinstallationer. Han ønsker med Elbogen.dk at vejlede og hjælpe studerende, private og folk i branchen med love, regler og teorien. Har du spørgsmål? Så send ham endelig en besked via kontaktformularen, der findes i de forskellige indlæg eller under kontakt i menuen.
Indholdsfortegnelse
Følge os på Facebook og bliv opdateret på de nyeste indlæg
Spørgsmål? Så send dem til mig